Takara LG-EX God Ginrai vs LG42 Godbomber – [A3U Review S9 E1]